Jastek me shumice

Pillows

You will find wholesale and retail pillows of all types at Gjergji H Tekstil Microfiber pillow Mikrofibra është gjenerata e re e fibrave sintetike e cila është kualiteti më i lartë i fibrave. Është e prodhuar me teknologji të avancuar për jastëk. Kjo fibër ka thyer limitet e gamës së fibrave tradicionale. Në jastëk ka…

Jorgan-me-shumice

Quilts For Hotels

Quilts for hotels in different qualities and fillings Microfiber quilts Microfiber is the new generation of synthetic fibers which is the highest quality of fibers. It is manufactured with advanced technology. This fiber has broken the limits of the range of traditional fibers. The most important part of the quilt is the filling. Gjergji H…